Revolution
of illicit
drug test

บริการตรวจหาสารเสพติดของ NPD

บริการตรวจหาสารเสพติดของ NPD
สามารถจัดตรวจให้ตามเวลาและสถานที่ๆท่านต้องการได้

บริการตรวจหาสารเสพติด

ILLICIT DRUG TEST SERVICE

ปฏิวัติการตรวจหาสารเสพติด

บริการตรวจสารเสพติดของ NPD สามารถออกให้บริการได้ตามวัน เวลาที่ท่านต้องการ

เพียงแค่ใช้ผ้าแบบพิเศษเฉพาะในการตรวจสอบ เช็ดไปบนร่างกาย จากนั้นนำเข้าอ่านผลในเครื่องตรวจสอบ ใช้เวลาแค่ 10 วินาที ก็สามารถทราบผลได้ นี่คือความพิเศษที่ไม่เหมือนใครในบริการตรวจหาสารเสพติดของ NPD

จุดเด่นของบริการเรา

ความเร็วในการตรวจหาสารเสพติด

(การตรวจแบบเดิม)

กรณีที่มีการส่งตรวจในโรงพยาบาล การรอผลอาจใช้เวลามากกว่า 3 สัปดาห์

(การตรวจแบบNPD)

ใน 1 ชั่วโมง ตรวจได้ 140 ราย ใน 1 วัน ตรวจได้ 4,000 คน

ความสามารถในการตรวจหาสารเสพติด

(การตรวจแบบเดิม)

สารที่ใช้ทดสอบ 1 ตัว ใช้ตรวจสารเสพติดได้เพียง 1 ชนิด ในการตรวจสอบจึงจำเป็นต้องระบุชนิดสารเสพติดที่ต้องตรวจหา

การตรวจสอบหลังผ่านการใช้สารเสพติดมาแล้ว 3-4 วัน นับเป็นเรื่องยาก

(การตรวจแบบNPD)

ในการตรวจสอบ 1 ครั้ง (ใช้เวลา 10 วินาที) สามารถตรวจสอบสารเสพติดได้ถึง 17 ชนิด จึงไม่จำเป็นต้องระบุชนิดสารเสพติด

สามารถตรวจการใช้สารเสพติดย้อนหลังได้ 1 เดือน

การทุจริตในการตรวจหาสารเสพติด

(การตรวจแบบเดิม)

มีปัญหาการลักลอบเปลี่ยนปัสสาวะ การควบคุมอย่างทั่วถึงจึงทำได้ยาก

ในวันตรวจไม่สามารถตรวจสอบผู้ที่ขาดการตรวจได้

(การตรวจแบบNPD)

ไม่สามารถลักลอบทุจริตในการตรวจสอบได้

มีมาตรการโดยการส่งผ้าตรวจของผู้ตรวจไปทางไปรษณีย์ ในกรณีขาดการตรวจ

ภาระความรับผิดชอบต่อการตรวจสารเสพติด

(การตรวจแบบเดิม)

ขบวนการในการตรวจสอบมีความยากลำบาก ผู้ควบคุมหรือพนักงานต้องมีความรับผิดชอบสูง

(การตรวจแบบNPD)

ขบวนการในการตรวจสอบเรียบง่าย ภาระความรับผิดชอบในการควบคุมหรือพนักงานน้อย

ไม่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ผู้ที่ไม่ใช้สารเสพติดซึ่งมีจำนวนมาก

ประเภทการตรวจ

การบริการนอกสถานที่

At-site Examination Service

(อธิบาย)

บริการเฉพาะเจ้าหน้าที่พยาบาล ในการออกตรวจสารเสพติดนอกสถานที่โดยใช้ผ้าตรวจในสถานที่ และเวลาที่นัดหมายไว้ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการตรวจในภายหลัง

ติดต่อ

(ลูกค้าที่เราอยากแนะนำบริการนี้)

・บริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก เช่น โรงงาน และลูกค้าที่ต้องการผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพ

บริการพยาบาลนอกสถานที่

Nurse Dispatching Service

(อธิบาย)

บริการเฉพาะเจ้าหน้าที่พยาบาล ในการออกตรวจสารเสพติดนอกสถานที่โดยใช้ผ้าตรวจในสถานที่ และเวลาที่นัดหมายไว้ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการตรวจในภายหลัง

ติดต่อ

(ลูกค้าที่เราอยากแนะนำบริการนี้)

- ลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่ตรวจเช็คเพียงพอ
- ลูกค้าที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน และต้องการทราบผลในเวลาที่รวดเร็ว

บริการส่งผลการตรวจทางไปรษณีย์

Posting Examination Service

(อธิบาย)

บริการส่งผ้าตรวจสำหรับการเช็ดตรวจสอบให้ลูกค้า จากนั้นลูกค้าส่งผ้ากลับคืน เพื่อทำการเช็คผลพร้อมทั้งส่งผลให้แก่ลูกค้า *เราจะมอบชุดผ้าตรวจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการนอกสถานที่ ในช่วงที่ไปยังบริษัทลูกค้า โดยรับได้ตั้งแต่ 1 ชุดตรวจ

ติดต่อ

(ลูกค้าที่เราอยากแนะนำบริการนี้)

- บริษัทที่มีสาขาหลายแห่ง หรือไม่สะดวกในการให้เข้าไปตรวจ
- บริษัทที่มีจำนวนบุคลากรให้ตรวจจำนวนน้อย เช่น เฉพาะพนักงานใหม่
- บริษัทที่มีจำนวนบุคลากรให้ตรวจจำนวนน้อย เช่น เฉพาะพนักงานขับรถ
- บริษัทที่ต้องการให้ตรวจเฉพาะในส่วนงานที่มีบุคลากรน้อย

ติดต่อ

ตารางราคา

จำนวนคนรับการตรวจ/ราคาการตรวจต่อ 1 คน

ตารางราคา

พื้นที่ๆให้บริการการตรวจ

ทั่วประเทศไทย

ผลงานการตรวจที่ผ่านมา

จำนวนบริษัทที่ร่วมการตรวจ
620 บริษัท (จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018)

จำนวนคนรับการตรวจ ประมาณ
630,000 คน (จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018)

ติดต่อ

บริการให้เช่ายืมเครื่อง AED

AED Rental Service

ประเทศไทยที่การจราจรหนาแน่นจนกลายเป็นเรื่องปกติ

ในประเทศที่รถพยาบาลรีบไปยังที่เกิดเหตุได้ลำบาก AED คือเครื่องมือที่ใครก็สามารถช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้นได้ บริษัทของเรามีส่วนในการช่วยชีวิตพนักงานของลูกค้าตลอดจนตัวลูกค้าเองด้วยบริการเช่าเครื่อง AED หรือหากท่านกำลังมองหาซื้อเครื่อง AED อยู่ อย่าลืมติดต่อเรา

AED

AED (Automated External Defibrillator เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) เป็นเครื่องมือที่จะวิเคราะห์กราฟการเต้นของหัวใจ ตรวจหาการเต้นผิดปกติของห้องหัวใจ แล้วทำการรักษา (โดยการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ เพื่อให้สัญญาณการเต้นของหัวใจที่ผิดเพี้ยนไป กลับมาเต้นถูกจังหวะ)

"HEART START FRx" ผลิตโดยบริษัท Philips

เลขที่ใบอนุญาตองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข :
USA 5806242
ผู้ผลิต :
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
การติดตั้งภาษา :
ลูกค้าสามารถเลือกภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้

จุดเด่น

01

SMART Biphasic (ติดตั้งเทคโนโลยีกระตุ้นหัวใจแบบใช้พลังงานต่ำ)

เทคโนโลยีการช็อกกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจที่ให้ประสิทธิภาพสูงโดยใช้พลังงานต่ำ (คงที่ 150J) เป็นเทคโนโลยีซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงภาระการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ

02

SMART Analysis (เทคโนโลยีการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

ตรวจสังเกตสภาวะของหัวใจด้วยดัชนี 4 ประการ (องค์ประกอบการวิเคราะห์) แอมพลิจูด, อัตราการเต้นของหัวใจ, การนำไฟฟ้าของหัวใจ, ความเสถียรคงตัว

03

ฟังก์ชั่น Quick Shock

สามารถทำให้ระยะเวลาดีเลย์หลังจากการทำ CPR และการผายปอดสั้นลง จึงสามารถทำการช็อคกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการกระตุ้นฟื้นคืนคลื่นหัวใจมากขึ้นตามที่แสดงไว้ใน “แนวทางการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและ การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ฉบับปรับปรุง 2558” ของ AHA (สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา)

04

ฟังก์ชั่นสำหรับการฝึกหัดทำ CPR (การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ)

ไม่เพียงแค่มีเสียงจังหวะการกดหน้าอกทำ CPR และการช่วยหายใจโดยการผายปอดอย่างเดียว แต่ยังมีการบอกถึงวิธีการวางตำแหน่งมือและระดับความลึกในการกดด้วยโดยมีเสียงพูดบอกแนะนำอีกด้วย

05

ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน และการใช้งานง่าย

ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด และมีน้ำหนักเบาเพียง 1.5 kg. (รวมแบตเตอรี่ และ Pad cartridge) กันฝุ่นและกันน้ำถึงระดับ IP55, รองรับน้ำหนักกดทับได้มากถึง 227 kg. , ตกจากความสูง 1 เมตรสู่พื้นคอนกรีตก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

※สอดคล้องตาม MIL-STD-810F (มาตรฐานของอุปกรณ์ที่มีคุณบัติเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้กับภารกิจทางด้านการทหารได้ ออกโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา)

รายละเอียดแพคเกจ

(Package No.1)

รายละเอียดแพคเกจ

 • ・Heart start Frx
 • ・กระเป๋าถือ
 • ・แบตเตอรี่
 • ・กุญแจสำหรับเด็ก
 • ・Smart pad
 • ・ชุดสำหรับแขวนผนัง

(Package No.2)

รายละเอียดแพคเกจ

 • ・Heart start Frx
 • ・กระเป๋าถือ
 • ・แบตเตอรี่
 • ・กุญแจสำหรับเด็ก
 • ・Smart pad
 • ・ตู้ติดผนัง (พร้อมสัญญาณเตือน)

ค่าบริการ

3,300 บาท ต่อเดือน

อุปกรณ์เสริมและคำแนะนำในการดูแลรักษา

【01】

อุปกรณ์เสริม, การเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นระยะ (ฟรี)

 • - Smart pad : ประมาณ 20 เดือน
 • - แบตเตอรี่ : ประมาณ 40 เดือน

【02】

ตัวเครื่องมีการเปลี่ยนให้ใหม่ทุก 5 ปี (หากเสียหาย กรุณาติดต่อเรา)

【03】

การฝึกอบรมการใช้งานในช่วงแรกฟรี (ภาษาไทย,ญี่ปุ่น)

ติดต่อ

สร้างคู่มือและ sharing platform

Teachme Biz

Teachme Biz คืออะไร?

Teachme Biz คือโปรแกรมในการช่วยสร้างคู่มือ เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ และยังนำไปใช้ในสายการผลิต, สายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

AED

 • - สร้างมาตรฐานคุณภาพในการทำงาน
 • - เพิ่มงานใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
 • - ลดการสอบถามต่างๆ ในองค์กร
 • - ลดภาระในการแนะนำต่างๆ แก่พนักงานใหม่
 • - เพิ่มสกิลการออกตลาด และเพิ่มยอดขาย
 • - เพิ่มประสิทธิภาพการออกตรวจในสาขาต่างๆ
 • - เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือลูกค้า

จุดแข็ง 3 ข้อของ
Teachme Biz

01

สร้างคู่มือ ใน 4 ขั้นตอน

ลดเวลาในการจัดทำลงถึง 80% เพียงใช้มือถือสมาร์ทโฟน, แท็ปเล็ต ในการเลือกภาพ, แต่งภาพ ใส่ข้อความ จากนั้นกดเผยแพร่ ก็เสร็จสิ้นการจัดทำแล้ว

02

ใช้อุปกรณ์ในการจัดทำและดูคู่มือได้หลากหลาย

มีแอพพลิเคชั่นสนับสนุน สมาร์ทโฟน, แท็ปเล็ต, PC หากทำการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็สามารถสร้างพร้อมแชร์คู่มือในแบบภาพถ่าย, วิดีโอได้อย่างง่ายๆ ที่ไหนเวลาใดก็ได้

03

ตัวโปรแกรมสร้างมาเพื่อการติดต่ออย่างแท้จริง

มีฟังก์ชั่นในการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น อีเมล์, ข้อความใหม่, การใส่แท็ก, ปักหมุด ฯลฯ เพื่อแจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง (มีการร้องขอการอนุญาตก่อน) เพื่อการใช้งานอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมในการสร้างคู่มือแล้วจบไปเพียงอย่างเดียว

ผลลัพธ์การใช้งานจากลูกค้า

 • ธุรกิจบริการอาหาร-เครื่องดื่ม

  ลดเวลาในการฝึกลง 1,000 ชั่วโมง, ลดการเคลม 80%

  JR East Food Business Co., Ltd.

  ในการผลิตเมนูอาหารพิเศษ ได้ใช้ภาพถ่ายในการอธิบายการทำงาน ทำให้เพิ่มความเข้าใจ ส่งผลให้ลดการเคลมจากลูกค้าในเรื่อง "อาหารไม่ตรงกับภาพโฆษณา", "มีสิ่งแปลกปลอม" ลงถึง 1-2 การเคลม

 • ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขายส่ง

  ลดต้นทุนได้ปีละกว่า 20 ล้านเยน

  Fuji Yakuhin Co., Ltd

  เมื่อลองคำนวณค่าแรงและค่าวัสดุ คู่มือที่เป็นกระดาษใช้ต้นทุนไป 21 ล้านเยน ตั้งแต่มี Teachme Biz ต้นทุนเหลืออยู่ปีละ 1 ล้านเยน ช่วยลดต้นทุนลงได้ 20 ล้านเยน

 • ธุรกิจที่พัก

  ลดเวลาการฝึกพนักงานใหม่จาก 7 วัน เหลือ 2 วัน

  SANZA RESORT

  ก่อนการใช้โปรแกรม ในการฝึกพนักงานใหม่นั้น ใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์ โดยใช้พนักงานของบริษัทในการประกบสอนอยู่ตลอด หลังใช้โปรแกรมนี้ ทำให้ลดการอบรมเหลือแค่ 2 วัน

 • ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มในต่างประเทศ

  ต้นทุนลดลงปีละกว่า 3 ล้านเยน

  SUSHI KING (มาเลเซีย)

  ก่อนการใช้โปรแกรม มีการสูญหายเรื่องการจัดส่งคู่มือการทำงาน แต่ปัจจุบันสามารถส่งคู่มือให้ร้านสาขาได้ในทันที ทำให้ตัวโปรแกรมเป็นบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจที่กำลังเปิดสาขาในต่างประเทศ

ค่าบริการ

ตารางค่าบริการ

บัญชีสำหรับอ่าน บัญชีสำหรับสร้าง ราคาต่อเดือน
50 10 20,000 บาท
150 30 40,000 บาท
500 100 120,000 บาท

Company

Company's name

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,Ltd.

Established

ตุลาคม 2015

Capital

23,800,000 บาท

Business

- บริการตรวจทางการแพทย์ในประเทศไทย
- ให้บริการดูแลสุขภาพและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์

Managing Director

เรียวตะ คาเนะมัทสึ

Company Director

เคนจิ คาวามุระ

Shareholder

 • NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD.
  11,507 หุ้น 48.3%
 • Nippon Healthy-life Development Co., Ltb
  10,701 หุ้น 45.0%
 • Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte. Ltd.
  1,192 หุ้น 5.0%
 • COAX GROUP CORPORATION LTD.
  400 หุ้น 1.7%
 • 11,507 หุ้น
 • 10,701 หุ้น
 • 1,192 หุ้น
 • 400 หุ้น
 • 48.3%
 • 45.0%
 • 5.0%
 • 1.7%

*บริษัทของเราก่อตั้งในเครือของบริษัท NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO., LTD. ในญี่ปุ่น (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวที่น่าจับตามอง)

ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

02-237-2353

ประเภทการสอบถาม

ท่านรู้จักบริษัทของเราจาก